Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Papier hier

Besluit:
1 Dat in Statenvergaderingen per fractie slechts één exemplaar van moties en amendementen ter beschikking wordt gesteld;
2 Dat van begrotingsboeken en jaarstukken slechts op aanvraag meer dan één exemplaar per fractie ter beschikking wordt gesteld.

Door: Jeroen Hageman
Datum: 10 november 2017

Motie is verworpen

Gepubliceerd op 12-11-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018