Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Ontwerp-structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Door: Mariƫlle Overboom, mede ingediend door PvdD, GroenLinks, VVD, SP, CDA en PvdA en PVV.
Datum: 1 juli 2011

Inzake Kaderbrief 2011 over ontwerp-structuurvisie infrastructuur en Ruimte. Verzoekt GS bij het opstellen van de inspraakreactie van de provincie Noord-Brabant Provinciale Staten te betrekken en Gedeputeerde Staten op te dragen daar tijdig vorm en inhoud te geven.

Motie is unaniem aangenomen.

 

Gepubliceerd op 01-07-2011 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018