Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Netwerk Nieuwe materialen

Verzoek aan Gedeputeerde Staten om een verkenning te doen van de mogelijkheden om een Brabantbreed netwerk te organiseren rondom de ontwikkeling van nieuwe materialen. Doel van dit netwerk is bundeling en deling van kennis en het samenbrengen van ontwikkelaars, onderwijs, kennisinstellingen, producenten en andere relevante marktpartijen. Ondersteuning van dit netwerk vanuit de BOM of het Innovatiefonds zou een versnelling moeten realiseren in het opstarten en opschalen van kansrijke bedrijven.

Door: Jeroen Hageman, mede ingediend door CDA
Datum: 21 april 2017

Motie is verworpen

Gepubliceerd op 24-04-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018