Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie ‘Maatwerkbeleid’

Motie vraagt Gedeputeerde Staten om:

  • PS een uitwerking te verstrekken van de onderwerpen waarop beleid ontwikkeld zal worden;
  • Hierbij aan te geven welke trajecten in welke vorm samen met inwoners en groeperingen worden ontwikkeld;
  • Aan te geven hoe de rol van Provinciale Staten hierin is;
  • Dit overzicht te maken voor de bespreking van de Perspectiefnota zodat de uitkomsten gebruikt kunnen worden om de bestuursopdrachten om te zetten naar acties in de begroting 2018

Door: Jeroen Hageman
Datum: 11 november 2016
Motie is aangenomen

Gepubliceerd op 12-11-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018