Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie koersdocument

Door: Tineke Klitsie, mede ingediend door GroenLinks, PvdD, SP, CDA, VVD
Datum: 8 en 9 december 2011

Inzake De transitie van het Brabantse stadteland – Een nieuwe koers en Statenvoorstel 71/11 inzake Integrale uitwerking advies Commissie Van Doorn. Verzoeken het College van GS om voorstellen voor evaluatie-criteria te ontwikkelen en deze aan de commissie ROW/EH voor te leggen ter bespreking.

Motie is unaniem aangenomen

Gepubliceerd op 08-12-2011 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018