Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie grote erfgoedcomplexen

Door: Tineke Klitsie en Jeroen Hageman, mede ingediend door GroenLinks
Datum: 8 en 9 december 2011

Inzake statenvoorstel stand van zaken en kaderstellende notitie grote Erfgoedcomplexen waarbij ze Gedeputeerde Staten verzoeken de nu voorgestelde regeling na drie jaar te evaluaeren. Op basis van de uitkomst zal PS besluiten om het project al dan niet te continueren.

Motie is verworpen

Gepubliceerd op 08-12-2011 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018