Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Ecologische Hoofd Structuur

Door: Tineke Klitsie, mede ingediend door 50PLUS, GroenLinks, PvdA en PvdD
Datum: 1 juli 2011

Inzake Kaderbrief 2011 over de ecologische hoofdstructuur. Verzoekt GS om inzicht te geven in de EHS-gebieden die qua realisatie niet kunnen worden afgerond door deze situatie, voorstellen te ontwikkelen om deze gebieden versneld aan te kopen dan wel op een andere manier te verwerven, instrumentarium te ontwikkelen en dit mogelijk te maken en extra geld te reserveren om deze instrumenten binnen het vrij besteedbare budget.

Motie is verworpen.

 

Gepubliceerd op 01-07-2011 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018