Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Dierenwelzijn

Dierenwelzijn staat hoog op de maatschappelijke agenda en houdt steeds meer mensen bezig. D66 pleit ervoor dat de Provincie Noord-Brabant een visie ontwikkelt op dierenwelzijn. Deze visie is waardevol indien wordt uitgegaan van de kansen en bedreigingen op het gebied van dierenwelzijn in Brabant. Om tot een visie te komen is het noodzakelijk om te inventariseren welke mogelijkheden de provincie heeft om het dierenwelzijn positief te beïnvloeden.
D66 heeft daarom tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 14 maart 2008 een motie ingediend om tot deze inventarisatie te komen.

Ingediend door: Marusjka Lestrade
Datum: 14 maart 2008

Gepubliceerd op 14-03-2008 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018