Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Bevorderen Landbouwinnovatie

Door: Tineke Klitsie, mede ingediend door PvdA, SP en VVD
Datum: 13 november 2015

Motie is ingediend bij de behandeling Begroting 2016
Nadat de gedeputeerde had toegezegd de punten uit de motie mee te nemen in haar uitwerking in januari was de motie overbodig geworden en is teruggetrokken.

Gepubliceerd op 14-11-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018