Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Wie betaalt de handhaver?

Verzoekt Gedeputeerde Staten om er binnen het interprovinciaal overleg (IPO) op aan te sturen dat er een heronderhandeling met het Rijk wordt opgestart om toezicht in natuurgebieden vanuit meerdere beleidsvelden te gaan benaderen en de subsidiebijdrage vanuit het Rijk vast te stellen op 100% van de standaardkostprijs, waardoor grondeigenaren een volledige vergoeding krijgen voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

Door: Femke Dingemans, mede ingediend door PvdA en GroenLinks
Datum: 10 november 2017

Motie is aangenomen

Gepubliceerd op 12-11-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018