Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement duurzaam vlees

Door: Tineke Klitsie en Anne-Marie Spierings, mede ingediend door GroenLinks, SP, PvdA
Datum: 8 en 9 december 2011

Inzake De transitie van het Brabantse stadteland – Een nieuwe koers en en Statenvoorstel 71/11 inzake Integrale uitwerking advies Commissie Van Doorn. Besluiten in het document “Integrale uitwerking advies commissie Van doorn de passage “Voorstel inzet provincie: geen maatregelen” in paragraaf 4 op bladzijde 15 onder Maatregel 5. Te vervangen door “Voorstel inzet provincie: 1. De provincie streeft ernaar zo spoedig mogelijk het vlees en zo veel mogelijk andere dierlijke producten in haar kantine en catering duurzaam geproduceerd te laten zijn en de producent daarvoor een fatsoenlijke prijs te laten ontvangen. Dit conform het advies van Van Doorn.

Amendement is aangenomen

Gepubliceerd op 08-12-2011 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018