Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Actuele motie: Niet van ’t padje af voor pedelec

Actuele motie waarin D66 het College van Gedeputeerde Staten verzoekt om,

  • Te onderzoeken waar wegvakken bestaan die zijn gelegen binnen de bebouwde kom, waarbij het toelaten van de speed-pedelec op de rijbaan in de huidige situatie een onacceptabel verkeersveiligheidsrisico heeft, en waar aanvullende maatregelen wenselijk zijn.
  • Daar waar binnen de bebouwde kom op provinciale wegen veiligheidsrisico’s bestaan, deze te beperken op een zo goed mogelijke wijze. Daarbij te verkennen of de Gelderse aanpak (te
    weten een onderbord ‘Pedelecs toegestaan’ en de maximumsnelheid voor speed-pedelecs beperken tot 30 km/u) ook voor Brabant wenselijk is.
  • In gesprek te gaan met steden en regio’s om het faciliteren van de speed-pedelec Brabantbreed te regelen.
  • In kaart te brengen waar obstakels (lees: paaltjes) snelfietspaden onnodig versmallen en deze waar mogelijk, weg te nemen.

Ingediend door Arend Meijer en Ine Meeuwis, mede namens CDA, SP, VVD, GroenLinks, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant
Datum: 7 juli 2017

Motie is unaniem aangenomen

Gepubliceerd op 07-07-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018