Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

73 publicaties gevonden.

 • Vragen over invloed toename intensieve veehouderij in Markdal

  In het Vlaamse deel van het Markdal, nabij natuurgebied ’t Merkske, neemt de intensieve veehouderij toe. Wij hebben kennisgenomen van vergunningsaanvragen voor nieuwe grote pluimveestallen met meer dan 100.000 kippen en twee mestverwerkingsinstallaties vlakbij De Mark. Het water stroomt van ’t Merske naar de Mark in Breda en verder naar het Markkanaal. Juist in…

  • Gepubliceerd op 6 maart 2017
 • Vragen ‘Beter Leven voor Brabantse konijnen’

  In het bestuursakkoord Beweging in Brabant staat dat het College streeft naar verduurzaming van de agrarische sector. In de diverse besprekingen over dit onderwerp staan varkens, koeien en kippen vaak centraal, maar blijven konijnen nog onderbelicht. Recent sprak de fractie van D66 met een vertegenwoordiger van de Dierenbescherming. Naar aanleiding van dat gesprek heeft…

  • Gepubliceerd op 11 februari 2017
 • Vragen Samen strijden tegen afvaldumping in Brabant

  Op 1 januari 2017 is de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant in werking getreden. In deze verordening zijn regels opgenomen ten aanzien van bescherming van natuurgebieden in Brabant. In verband met de inwerkingtreding van de nieuwe verordening heeft de fractie van D66 een aantal vragen aan het College. Door: Femke Dingemans Datum vragen:

  • Gepubliceerd op 21 januari 2017
 • Vragen Pilot Slim Laden in Brabant

  Met 1000 extra laadpalen wil de provincie het elektrisch rijden een stimulans geven. D66 juicht dit plan uiteraard van harte toe. Wel hebben wij m.b.t. de uitvoering ervan een aantal vragen. Door: Arend Meijer en Ine Meeuwis Datum vragen: 12 oktober 2016 Datum antwoorden: 8 november 2016

  • Gepubliceerd op 14 oktober 2016
 • Vragen Boeren in armoede

  In Trouw lazen we dat bijna de helft van de varkens- en kippenhouders onder de armoedegrens leeft, gemiddeld al vijftien jaar. D66 vindt dit een verontrustend percentage en een uitermate ongewenste situatie. Omdat D66 wil dat de agrarische sector in de provincie Noord-Brabant een gezonde economische sector is, hebben wij schriftelijke vragen…

  • Gepubliceerd op 14 oktober 2016
 • Vragen over de stand van zaken geregelde wietteelt

  Naar aanleiding van recente landelijke ontwikkelingen t.a.v. de geregelde wietteelt heeft de D66 fractie vragen gesteld aan GS. Door: Ine Meeuwis en Arend Meijer Datum vragen: 25 september 2016 Datum antwoorden: 18 oktober 2016

  • Gepubliceerd op 27 september 2016
 • Vragen m.b.t. zonneschermen langs infra

  D66 heeft schriftelijke vragen gesteld m.b.t. zonneschermen langs infrastructuur. Door: Ine Meeuwis en Arend Meijer Datum vragen: 1 juli 2016 Datum antwoorden: 19 juli 2016

  • Gepubliceerd op 4 juli 2016
 • Vragen Bewegwijzering N261

  Op 10 september 2015 werd de verbouwing van de N261 tussen Tilburg en Waalwijk officieel afgesloten, in aanwezigheid van Gedeputeerde Van der Maat. De fractie van D66 constateert dat de bewegwijzering nog niet is aangepast aan de nieuwe situatie. Het betreft zowel de aanduiding van de maximaal toegestane snelheid op het gehele traject als de…

  • Gepubliceerd op 1 mei 2016
 • Vragen over voorgenomen sluiting Amercentrale 9

  Op 8 april maakte het kabinet bekend te overwegen om op korte termijn ook Amercentrale 9 te sluiten. In het najaar zal een definitief besluit worden genomen. De Minister geeft hiermee uitvoering aan de motie van D66 Kamerleden Van Veldhoven en Van Weyenberg uit het najaar van 2015. Zij droegen in hun motie op…

  • Gepubliceerd op 11 april 2016
 • Vragen over verminderd aantal stembureaus bij referendum

  Uit onderzoek deze week van de NOS blijkt dat gemeenten beduidend minder stembureaus gaan inrichten t.b.v. het referendum van 6 april over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne. Ook in Brabant is dit het geval. De kaart bij het onderzoek toont zelfs Brabantse gemeenten die 45% tot 67% minder stembureaus dan bij de vorige…

  • Gepubliceerd op 18 februari 2016