Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

77 publicaties gevonden.

 • Vragen inzake privileges voor E-rijders

  Naar aanleiding van het artikel 'Je bent gek als je hier benzine rijdt' in o.a. AD en ED d.d. 2/12/17, waarin wordt toegelicht hoe het komt dat er nergens zoveel elektrische auto’s rijden als in Noorwegen, lijkt het de Statenfracties van VVD en D66 een goed idee om ook in Brabant via privileges voor E-rijders…

  • Gepubliceerd op 21 januari 2018
 • Vragen Lozing(en) GenX in Brabant

  In het Algemeen Dagblad, Eindhovens Dagblad en Brabant Dagblad van 20 november jl. staat dat twee waterschappen in Brabant een onderzoek zijn gestart naar hoge concentraties GenX in het oppervlaktewater, die vorige maand zijn ontdekt. Deze verhoogde concentraties GenX zijn gevonden bij de rioolwaterzuiveringen rondom Eindhoven en Aarle-Rixtel. Vermoedelijk zijn er nog één of…

  • Gepubliceerd op 25 november 2017
 • Vragen Gezonde lucht

  D66 vindt dat alle Brabanders recht hebben op gezonde lucht. Vorige maand oordeelde de rechter dat de Nederlandse Staat onmiddellijk maatregelen moest treffen om luchtvervuiling aan te pakken op de plekken waar die de Europese norm overschrijdt; d.i. op plekken bij veehouderijbedrijven, in de binnensteden en langs drukke snelwegen. Ook moest het ministerie zo…

  • Gepubliceerd op 26 oktober 2017
 • Vragen over keurmerk voor Brabantse vispioniers

  D66 Noord-Brabant heeft via het Algemeen Dagblad en Brabants Dagblad kennis genomen van de problematiek die Brabantse meervalkwekers ondervinden in hun wens om duurzaam gekweekte vis voor de consumentenmarkt beschikbaar te houden. Naar aanleiding hiervan heeft de fractie vragen gesteld aan GS. Door: Arend Meijer, Tineke Klitsie en Femke Dingemans

  • Gepubliceerd op 11 september 2017
 • Vragen over invloed toename intensieve veehouderij in Markdal

  In het Vlaamse deel van het Markdal, nabij natuurgebied ’t Merkske, neemt de intensieve veehouderij toe. Wij hebben kennisgenomen van vergunningsaanvragen voor nieuwe grote pluimveestallen met meer dan 100.000 kippen en twee mestverwerkingsinstallaties vlakbij De Mark. Het water stroomt van ’t Merske naar de Mark in Breda en verder naar het Markkanaal. Juist in…

  • Gepubliceerd op 6 maart 2017
 • Vragen ‘Beter Leven voor Brabantse konijnen’

  In het bestuursakkoord Beweging in Brabant staat dat het College streeft naar verduurzaming van de agrarische sector. In de diverse besprekingen over dit onderwerp staan varkens, koeien en kippen vaak centraal, maar blijven konijnen nog onderbelicht. Recent sprak de fractie van D66 met een vertegenwoordiger van de Dierenbescherming. Naar aanleiding van dat gesprek heeft…

  • Gepubliceerd op 11 februari 2017
 • Vragen Samen strijden tegen afvaldumping in Brabant

  Op 1 januari 2017 is de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant in werking getreden. In deze verordening zijn regels opgenomen ten aanzien van bescherming van natuurgebieden in Brabant. In verband met de inwerkingtreding van de nieuwe verordening heeft de fractie van D66 een aantal vragen aan het College. Door: Femke Dingemans Datum vragen:

  • Gepubliceerd op 21 januari 2017
 • Vragen Pilot Slim Laden in Brabant

  Met 1000 extra laadpalen wil de provincie het elektrisch rijden een stimulans geven. D66 juicht dit plan uiteraard van harte toe. Wel hebben wij m.b.t. de uitvoering ervan een aantal vragen. Door: Arend Meijer en Ine Meeuwis Datum vragen: 12 oktober 2016 Datum antwoorden: 8 november 2016

  • Gepubliceerd op 14 oktober 2016
 • Vragen Boeren in armoede

  In Trouw lazen we dat bijna de helft van de varkens- en kippenhouders onder de armoedegrens leeft, gemiddeld al vijftien jaar. D66 vindt dit een verontrustend percentage en een uitermate ongewenste situatie. Omdat D66 wil dat de agrarische sector in de provincie Noord-Brabant een gezonde economische sector is, hebben wij schriftelijke vragen…

  • Gepubliceerd op 14 oktober 2016
 • Vragen over de stand van zaken geregelde wietteelt

  Naar aanleiding van recente landelijke ontwikkelingen t.a.v. de geregelde wietteelt heeft de D66 fractie vragen gesteld aan GS. Door: Ine Meeuwis en Arend Meijer Datum vragen: 25 september 2016 Datum antwoorden: 18 oktober 2016

  • Gepubliceerd op 27 september 2016