Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

136 publicaties gevonden.

 • Amendement Tijdelijk moratorium geitenhouderij

  Door : Tineke Klitsie en Arend Meijer, mede ingediend door SP, PvdA, VVD, GroenLinks, Lokaal Brabant, 50Plus en PvdD Datum: 7 juli 2017 Amendement is unaniem aangenomen

  • Gepubliceerd op 8 juli 2017
 • Actuele motie: Niet van ’t padje af voor pedelec

  Actuele motie waarin D66 het College van Gedeputeerde Staten verzoekt om, Te onderzoeken waar wegvakken bestaan die zijn gelegen binnen de bebouwde kom, waarbij het toelaten van de speed-pedelec op de rijbaan in de huidige situatie een onacceptabel verkeersveiligheidsrisico heeft, en waar aanvullende maatregelen wenselijk zijn. Daar…

  • Gepubliceerd op 7 juli 2017
 • Motie Scharrelt u even een kippencoalitie bij elkaar?

  Door: Arend Meijer, mede ingediend door GroenLinks Datum: 21 april 2017 Motie is aangenomen

  • Gepubliceerd op 24 april 2017
 • Motie Kansenparagraaf

  Door: Jeroen Hageman Datum: 21 april 2017 Motie is verworpen

  • Gepubliceerd op 24 april 2017
 • Motie Netwerk Nieuwe materialen

  Verzoek aan Gedeputeerde Staten om een verkenning te doen van de mogelijkheden om een Brabantbreed netwerk te organiseren rondom de ontwikkeling van nieuwe materialen. Doel van dit netwerk is bundeling en deling van kennis en het samenbrengen van ontwikkelaars, onderwijs, kennisinstellingen, producenten en andere relevante marktpartijen. Ondersteuning van dit netwerk vanuit de BOM of het…

  • Gepubliceerd op 24 april 2017
 • Motie Zonne-energie

  Door: Ine Meeuwis en Tineke Klitsie, mede ingediend door GroenLinks, VVD, PvdA, SP, 50Plus, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant. Datum: 18 november 2016 Motie is aangenomen

  • Gepubliceerd op 21 november 2016
 • Motie ‘Maatwerkbeleid’

  Motie vraagt Gedeputeerde Staten om: PS een uitwerking te verstrekken van de onderwerpen waarop beleid ontwikkeld zal worden; Hierbij aan te geven welke trajecten in welke vorm samen met inwoners en groeperingen worden ontwikkeld; Aan te geven hoe de rol van Provinciale Staten hierin…

  • Gepubliceerd op 12 november 2016
 • Motie Strategische agenda vrijetijdseconomie BrabantStad

  Vraagt Gedeputeerde Staten om met collega bestuurders uit BrabantStad (Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch en Helmond) en Visit Brabant gezamenlijk te komen tot een strategische agenda, gebaseerd op de verschillende visies en gericht op de kansen om de vrijetijdseconomie te versterken; Provinciale Staten in het eerste kwartaal van…

  • Gepubliceerd op 12 november 2016
 • Motie Zet vaart achter toezicht en handhaving veehouderijen!

  Motie waarin Gedeputeerde Staten opgedragen wordt: om samen met de gemeenten meer vaart te zetten achter het controleren van veehouderijbedrijven, zodanig dat binnen twee jaar alle veehouderijen zijn bezocht; Het reeds in de meerjarenbegroting opgenomen budget voor de controles, in lijn met deze ambitie, versneld in te…

  • Gepubliceerd op 12 november 2016
 • Amendement Agenda Zuidelijke Rekenkamer 2017-2022

  Door: Femke Dingemans, mede namens CDA, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant, PvdA en GroenLinks Datum: 11 november 2016 Amendement is aangenomen

  • Gepubliceerd op 12 november 2016