Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2 publicaties gevonden.

  • Vragen Gezonde lucht

    D66 vindt dat alle Brabanders recht hebben op gezonde lucht. Vorige maand oordeelde de rechter dat de Nederlandse Staat onmiddellijk maatregelen moest treffen om luchtvervuiling aan te pakken op de plekken waar die de Europese norm overschrijdt; d.i. op plekken bij veehouderijbedrijven, in de binnensteden en langs drukke snelwegen. Ook moest het ministerie zo…

    • Gepubliceerd op 26 oktober 2017
  • Vragen over invloed toename intensieve veehouderij in Markdal

    In het Vlaamse deel van het Markdal, nabij natuurgebied ’t Merkske, neemt de intensieve veehouderij toe. Wij hebben kennisgenomen van vergunningsaanvragen voor nieuwe grote pluimveestallen met meer dan 100.000 kippen en twee mestverwerkingsinstallaties vlakbij De Mark. Het water stroomt van ’t Merske naar de Mark in Breda en verder naar het Markkanaal. Juist in…

    • Gepubliceerd op 6 maart 2017