Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

3 publicaties gevonden.

 • Drugsafval, naar de milieustraat ermee!

  Dagelijks lezen we in de media over drugsdumpingen. Het zorgt voor gevaarlijke situaties, aantasting van de natuur en hoge kosten. Die kosten voor het opruimen komen voor rekening van de grondeigenaar: boer, burger of beheerder. Daarom roep ik alle Brabantse gemeenten op om het inleveren van drugsafval bij de milieustraat mogelijk te maken. Dat kan…

  • Gepubliceerd op 10 februari 2019
 • Vragen Gezonde lucht

  D66 vindt dat alle Brabanders recht hebben op gezonde lucht. Vorige maand oordeelde de rechter dat de Nederlandse Staat onmiddellijk maatregelen moest treffen om luchtvervuiling aan te pakken op de plekken waar die de Europese norm overschrijdt; d.i. op plekken bij veehouderijbedrijven, in de binnensteden en langs drukke snelwegen. Ook moest het ministerie zo…

  • Gepubliceerd op 26 oktober 2017
 • Vragen over invloed toename intensieve veehouderij in Markdal

  In het Vlaamse deel van het Markdal, nabij natuurgebied ’t Merkske, neemt de intensieve veehouderij toe. Wij hebben kennisgenomen van vergunningsaanvragen voor nieuwe grote pluimveestallen met meer dan 100.000 kippen en twee mestverwerkingsinstallaties vlakbij De Mark. Het water stroomt van ’t Merske naar de Mark in Breda en verder naar het Markkanaal. Juist in…

  • Gepubliceerd op 6 maart 2017