Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

4 publicaties gevonden.

 • Motie Smart mobility buiten de B5

  • Gepubliceerd op 16 november 2018
 • Motie P+R Knooppunten

  Deze motie is aangehouden.

  • Gepubliceerd op 16 november 2018
 • Vragen inzake privileges voor E-rijders

  Naar aanleiding van het artikel 'Je bent gek als je hier benzine rijdt' in o.a. AD en ED d.d. 2/12/17, waarin wordt toegelicht hoe het komt dat er nergens zoveel elektrische auto’s rijden als in Noorwegen, lijkt het de Statenfracties van VVD en D66 een goed idee om ook in Brabant via privileges voor E-rijders…

  • Gepubliceerd op 21 januari 2018
 • Actuele motie: Niet van ’t padje af voor pedelec

  Actuele motie waarin D66 het College van Gedeputeerde Staten verzoekt om, Te onderzoeken waar wegvakken bestaan die zijn gelegen binnen de bebouwde kom, waarbij het toelaten van de speed-pedelec op de rijbaan in de huidige situatie een onacceptabel verkeersveiligheidsrisico heeft, en waar aanvullende maatregelen wenselijk zijn. Daar…

  • Gepubliceerd op 7 juli 2017