Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

3 publicaties gevonden.

 • Amendement Q-koorts 2.0

  Dit amendement is unaniem aangenomen.

  • Gepubliceerd op 16 november 2018
 • Motie Start de campagne ‘Een dumper is een stumper’

  Roept Gedeputeerde Staten op om het initiatief te nemen om de campagne ‘Een dumper is een stumper’ in Noord-Brabant voor de zomer van 2018 op te starten, door een verkenning uit te voeren en uiterlijk bij de Perspectiefnota 2018 te komen met een voorstel voor de uitvoering (incl. de financiering, met aandacht voor een nulmeting…

  • Gepubliceerd op 12 november 2017
 • Vragen Samen strijden tegen afvaldumping in Brabant

  Op 1 januari 2017 is de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant in werking getreden. In deze verordening zijn regels opgenomen ten aanzien van bescherming van natuurgebieden in Brabant. In verband met de inwerkingtreding van de nieuwe verordening heeft de fractie van D66 een aantal vragen aan het College. Door: Femke Dingemans Datum vragen:

  • Gepubliceerd op 21 januari 2017