Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

5 publicaties gevonden.

 • Amendement Tijdelijk moratorium geitenhouderij

  Door : Tineke Klitsie en Arend Meijer, mede ingediend door SP, PvdA, VVD, GroenLinks, Lokaal Brabant, 50Plus en PvdD Datum: 7 juli 2017 Amendement is unaniem aangenomen

  • Gepubliceerd op 8 juli 2017
 • Motie Scharrelt u even een kippencoalitie bij elkaar?

  Door: Arend Meijer, mede ingediend door GroenLinks Datum: 21 april 2017 Motie is aangenomen

  • Gepubliceerd op 24 april 2017
 • Vragen ‘Beter Leven voor Brabantse konijnen’

  In het bestuursakkoord Beweging in Brabant staat dat het College streeft naar verduurzaming van de agrarische sector. In de diverse besprekingen over dit onderwerp staan varkens, koeien en kippen vaak centraal, maar blijven konijnen nog onderbelicht. Recent sprak de fractie van D66 met een vertegenwoordiger van de Dierenbescherming. Naar aanleiding van dat gesprek heeft…

  • Gepubliceerd op 11 februari 2017
 • Motie Zet vaart achter toezicht en handhaving veehouderijen!

  Motie waarin Gedeputeerde Staten opgedragen wordt: om samen met de gemeenten meer vaart te zetten achter het controleren van veehouderijbedrijven, zodanig dat binnen twee jaar alle veehouderijen zijn bezocht; Het reeds in de meerjarenbegroting opgenomen budget voor de controles, in lijn met deze ambitie, versneld in te…

  • Gepubliceerd op 12 november 2016
 • Vragen Boeren in armoede

  In Trouw lazen we dat bijna de helft van de varkens- en kippenhouders onder de armoedegrens leeft, gemiddeld al vijftien jaar. D66 vindt dit een verontrustend percentage en een uitermate ongewenste situatie. Omdat D66 wil dat de agrarische sector in de provincie Noord-Brabant een gezonde economische sector is, hebben wij schriftelijke vragen…

  • Gepubliceerd op 14 oktober 2016