Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2 publicaties gevonden.

  • Motie Papier hier

    Besluit: 1 Dat in Statenvergaderingen per fractie slechts één exemplaar van moties en amendementen ter beschikking wordt gesteld; 2 Dat van begrotingsboeken en jaarstukken slechts op aanvraag meer dan één exemplaar per fractie ter beschikking wordt gesteld. Door: Jeroen Hageman Datum: 10 november 2017 Motie is

    • Gepubliceerd op 12 november 2017
  • Motie Visie op landsdeelachtige samenwerking

    Verzoeken Gedeputeerde Staten om een inventarisatie te maken van beleidsterreinen waarop 1) wordt geconcurreerd en 2) wordt samengewerkt met omliggende provincies; Op basis van die inventarisatie visie te ontwikkelen hoe met verdergaande samenwerking Brabant en de andere provincies elkaar kunnen versterken; Deze visie op regionale en/of landsdeelachtige samenwerking te agenderen…

    • Gepubliceerd op 12 november 2017