Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

6 publicaties gevonden.

 • Motie “Veerkrachtige provincie”

  Deze motie is verworpen.

  • Gepubliceerd op 16 november 2018
 • Motie Internetconsultatie

  Deze motie is aangenomen.

  • Gepubliceerd op 16 november 2018
 • Datagedreven toezicht

  Deze motie is aangenomen.

  • Gepubliceerd op 16 november 2018
 • Motie Papier hier

  Besluit: 1 Dat in Statenvergaderingen per fractie slechts één exemplaar van moties en amendementen ter beschikking wordt gesteld; 2 Dat van begrotingsboeken en jaarstukken slechts op aanvraag meer dan één exemplaar per fractie ter beschikking wordt gesteld. Door: Jeroen Hageman Datum: 10 november 2017 Motie is

  • Gepubliceerd op 12 november 2017
 • Motie Visie op landsdeelachtige samenwerking

  Verzoeken Gedeputeerde Staten om een inventarisatie te maken van beleidsterreinen waarop 1) wordt geconcurreerd en 2) wordt samengewerkt met omliggende provincies; Op basis van die inventarisatie visie te ontwikkelen hoe met verdergaande samenwerking Brabant en de andere provincies elkaar kunnen versterken; Deze visie op regionale en/of landsdeelachtige samenwerking te agenderen…

  • Gepubliceerd op 12 november 2017
 • Motie ‘Maatwerkbeleid’

  Motie vraagt Gedeputeerde Staten om: PS een uitwerking te verstrekken van de onderwerpen waarop beleid ontwikkeld zal worden; Hierbij aan te geven welke trajecten in welke vorm samen met inwoners en groeperingen worden ontwikkeld; Aan te geven hoe de rol van Provinciale Staten hierin…

  • Gepubliceerd op 12 november 2016