Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 oktober 2020

Prijs voor aanjagers circulaire economie – Eric Logister

“Want D66 is ervan overtuigd dat we als innoveren en de koploper worden op maatschappelijk belangrijke thema’s als circulair en energietransitie, we niet alleen goed bezig zijn maar daar ook een stevige Brabantse boterham in Europa kunnen verdienen.”

Tijdens de bijeenkomst over economie laat D66 blijken aangenaam verrast te zijn. Vreesden  wij voor de zomer nog een visie 1930 in plaats van 2030, nu kunnen we zeggen dat er een stevige visie ligt. We zien een stevig programma op het gebied van internationalisering. Een visie niet gericht op alleen maar platte groei maar met ruimte voor Global Goals en brede welvaart. Aandacht voor talentontwikkeling en innovatie. En een economie gericht op onze maatschappelijke opgaven. En daarbij mag volgens D66 wel wat meer aandacht voor circulaire economie komen.

Wij missen dus de focus op circulariteit. Weliswaar benoemt u deze in de versnellingsagenda en komt u bij ons terug bij ons voor de kerst met een plan op circulariteit. Maar hoe verankert u dit nu in uw strategie? Hoe zorgt u dat we onze nationale doelen van 2030 en 2050 gaan halen?

Het streven naar brede welvaart en naar circulariteit vergt daarnaast een behoorlijk veranderingstraject in de economische cultuur. Hoe kunnen we dit nu aanjagen of sterker nog hoe kunnen we koploperbedrijven in de spotlights zetten en met elkaar en met andere bedrijven in de regio verbinden, zodat ze samen in hun netwerk kennis op deze transitie kunnen delen. Zoiets als bij Brabants besten. Misschien moeten we het “het gouden netwerk” of beter nog “gouden cirkel” noemen.

Hoewel we er nog niet helemaal gerust op zijn dat de gedeputeerde al onze zorgen weg zal nemen gaven zijn antwoorden een positieve indruk. Hij omarmde in ieder geval ons initiatief om de koplopers te belonen en om hier met een mooie Brabantse prijs voor te komen. Op vrijdag 16 oktober wordt de visie verder besproken in de Statenvergadering.