Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 oktober 2019

Poll: Meer of minder internetconsultatie?


Het is een beetje gekscherend bedoeld de bovenstaande tekst maar het is wel een voorbeeld van hoe makkelijk het kan zijn om de mening van anderen te vragen over een kwestie. Zeker via het internet. D66 Statenlid Eric Logister vroeg zich dan ook af hoezo de Gedeputeerde Staten tot nu toe nog geen opvolging hebben gegeven aan het op een jaar geleden tijdens de begrotingsbespreking aangenomen motie.

In een aantal vragen aan de Gedeputeerde spreekt hij ook zijn zorgen uit. “Waarom bent u hierin niet geslaagd” en “heeft u al zicht op de manier u dit wil gaan vormgeven.”

Aanleiding van de motie is voorstel een werkgroep Internetconsultatie in te stellen. Hoewel D66 groot voorstander is van internetconsultatie om het voorgenomen beleid te toetsen bij de Brabander zitten we niet op een nieuwe werkgroep te wachten. “Er moet gewoon geklust worden”, zegt Logister. “In andere takken van sport is dit al heel normaal en wij moeten mee in die trend.” Hij vraagt dan ook specifiek aan de Gedeputeerde bij welke organisaties men informatie heeft opgehaald om te leren hoe er vorm kan worden gegeven aan de motie.

Vrijdagochtend om 12 uur is het aan de gedeputeerde om met een antwoord te komen.