Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 november 2017

Partnerschip met de Logistics Community Breda, bijdrage van Suat Kutlu

Voorzitter,

Zoals we allemaal in het bestuursakkoord kunnen lezen is het de ambitie van dit college om in Brabant naast de Jheronimus Academy of Data Science een soortgelijk initiatief, op logistiek gebied te verkennen. Wij staan als D66 uiteraard achter dit akkoord en dus ook achter dit initiatief.

Dat houdt in dat wij als provincie samen met de gemeente Breda een partnerschip aangaan met de Logistics Community Breda (LCB), door het investeren van een gezamenlijke éénmalige startsubsidie. Daarna, op termijn, zal LCB revolverend moet gaan werken.

Onze fractie is blij met deze uitkomst. Dit past in onze visie en ambitie over onze regionale economische ontwikkelingen in de toekomst. We willen graag ons blijven profileren als Brainport, kennisregio voor Nederland maar ook internationaal. Daarom moeten we ons niet slechts beperken tot het gebied van technologie en industrie. De in onze regio aanwezige waardevolle kennis moet breder en intensiever worden toegepast op andere kansrijke economische gebieden.

De logistieke sector is er daar zeker een van. Eigenlijk alles valt of staat met logistiek. Alle bedrijven die zich met een productieproces bezighouden hebben te maken met logistiek. In onze regio zijn er veel MKB-bedrijven die samen een grote sector vormen, waar veel mensen werkzaam zijn. Deze bedrijven hebben te maken met stevige concurrentie en lage marges. Het kost de logistieke MKB bedrijven moeite om zich te blijven vernieuwen, versterken en groeien.

Zonder nieuwe kennis en technologie zal het veel tijd in beslag nemen om die noodzakelijke innovatie te realiseren. Daartoe biedt LCB nieuwe kennisproducten voor bedrijven, zoals een kennis onderhoudscontract, educatief partnership en ‘fresh brains’, afgestemd op de behoefte van de bedrijven.

Zeker ook om die reden is onze fractie positief over dit voorstel. Want, het doel van LCB sluit nauw aan bij wat wij graag willen realiseren in alle andere sectoren. Namelijk dat de provincie helpt om kennis sneller te vertalen naar het bedrijfsleven en praktijksituaties te verbinden aan logistiek onderwijs en onderzoek. Daarom is het enorm van belang dat er belangrijke kennis instellingen zoals, Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, NHTV Internationaal hoger onderwijs Breda, Nederlandse Defensie Academie, zich verbinden met LCB. In samenwerking met deze kennisinstellingen moeten bedrijven in deze sector, qua opleidingsniveau, gemakkelijker op een hoger niveau kunnen worden getild. Van MBO naar HBO en van HBO naar Academisch-niveau. Zodat zij sneller kunnen inspelen op de steeds toenemende complexere vragen van de markt. Op deze manier wordt de sector toekomstbestendig en zorgen we ervoor dat werkgelegenheid blijft. De groei van de werkgelegenheid is dus voor D66 een belangrijk punt. Kan de gedeputeerde ons uitleg geven over wat dit project voor de groei van de werkgelegenheid op korte termijn betekent?

Ondanks alle goede verwachtingen wil onze fractie dat GS goed in de gaten moet houden dat het werkterrein van LCB zich niet moet beperken tot een bepaalde omgeving. De kennis en expertise die via dit plan beschikbaar komen moeten regio breed en voor alle MKB-bedrijven beschikbaar zijn. Ook de bereikbaarheid en toepasbaarheid hiervan moeten door LCB zo geregeld worden dat het ene bedrijf niet bevoordeeld wordt ten opzichte van een ander bedrijf. Daarom vragen wij aan GS hoe zij dit kunnen waarborgen?

Wij gaan er van uit dat GS ons regelmatig zal informeren over de ontwikkelingen over dit traject. Kan GS ons dat toezeggen? Tot zover!

Suat Kutlu