Steun ons en help Nederland vooruit

Basiscursus coaching

Organisatie en contactpersoon
Bas Evegaars, evegaars@planet.nl, 06 11333837, lid regiobestuur Noord Brabant .
Aanmelden via Jurrien.cerneus@d66etten-leur.nl ten minste 1 week voor aanvang van de eerste cursus.

Korte beschrijving
In toenemende mate ontstaat in de regio de behoefte aan coaching van onze leden. Zeker met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht komt de vraag naar coaching vaker voor. De basiscursus coaching is gericht op de praktische vaardigheden en kennis die nodig zijn om zowel individuele personen als teams te begeleiden. Dit kan variëren van wethouders, fractievoorzitters of bestuursvoorzitters tot complete fracties of afdelingsbesturen. De vraag om coaching kan heel divers zijn en is afhankelijk van de persoon, de groep of de situatie. Het kunnen vragen zijn over de eigen persoonlijke ontwikkeling, over het verbeteren van onderlinge samenwerking, over interactieprocessen of over persoonlijke effectiviteit.

Doelgroep en leerdoelen
De cursus is bedoeld voor iedereen die zich geroepen voelt om zich op te werpen of gevraagd is om te coachen. Daarbij is ervaring in het politieke veld van D66, als fractievoorzitter, raadslid, wethouder of afdelingsbestuurder wel een vereiste. Voldoende kennis bezitten van de verenigingsstructuur van de partij en een warme aanbeveling krijgen om deel te nemen vanuit de afdeling is een must.

Een coachende rol vervullen vraagt om een respectvolle positieve basishouding ten opzichte van alle leden. De volledige aandacht dient uit te gaan naar de betrokkenen zonder dat zij ongevraagd geconfronteerd worden met eigen D66 ervaringen van de coach.

Het belangrijkste uitgangspunt voor een coach is dat deze zich niet opstelt als expert, maar de gecoachte centraal stelt om op eigen kracht zelf dingen anders te gaan aanpakken. Dit vraagt toch wel om competenties op het gebied van geduld, empathie, lef en andere zaken om anderen uit hun comfortzone te laten stappen om te gaan leren c.q. ontwikkelen. Met name de zelfreflectie van een coach op het eigen gedrag en het effect daarvan op anderen is essentieel.

Na afronding van deze training/deze cursus
• Is de deelnemer zich bewust van het beeld van zichzelf als coach
• Weet de deelnemer welke eigen kwaliteiten hij in kan zetten als coach en welke competenties verder ontwikkeld dienen te worden
• Kan de deelnemer reflecteren op het eigen gedrag en kent het effect daarvan op anderen
• Is de deelnemer in staat een adequaat coachgesprek te voeren

Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Wat is coachen ?
• De kwaliteiten van een coach in de praktijk
• Analyse van coachingsvaardigheden
• Stijlen van coachen
• Het coachingsgesprek
• Individueel coachen
• Teamcoaching
• Oplossingsgericht coachen

Leervormen, materialen en leeromgeving; tijdsbesteding
De cursusopbouw is als volgt:
• 3 bijeenkomsten van 3 uur.
• De eerste bijeenkomst is gericht op de coachingsvaardigheden waarbij in de tweede bijeenkomst deze vaardigheden verder worden aangescherpt aan de hand van praktijksituaties.
• De derde bijeenkomst is een terugkomsessie waarin opgedane ervaringen kunnen worden uitgewisseld en inhoudelijke thema’s kunnen worden verdiept.
• Eventuele materialen ter voorbereiding zullen nader worden toegestuurd

Trainers/opleiders
Bas Evegaars

Plaats, tijd, faciliteiten
Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2, Tilburg gelegen aan station Tilburg Universiteit.
Data: eerste bijeenkomst 31 januari, tweede bijeenkomst op 28 februari 2018. De datum voor de derde bijeenkomst wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld.
Kosten
De kosten zijn nog niet bekend maar zullen beperkt blijven tot de huurkosten van de locatie.

Aanmeldformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018