Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 juni 2011

Nota Mobiliteit en Ruimte

Momenteel is het Rijk bezig met het actualiseren van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid in één Nota Ruimte en Mobiliteit. 14 Juni jongstleden is het concept door het kabinet aan de pers gepresenteerd. En zoals ik al eerder aangaf, er komt heel veel op Noord-Brabant af, en vooral West-.: energieproductie Moerdijk, nieuwe hoogspanningsleidingen, gaswinning, ruimte voor activiteiten met explosieven.

30 juni a.s. vind 1e behandeling in een Kamercommissie plaats. Debat in de Kamer is sept./okt. En ‘het verdient natuurlijk een schoonheidsprijs’, de inspraak is van 3 augustus tot 14 september. De enige Statenvergadering in die periode is 1 juli a.s.

Ten behoeve van de Brabantse D66-fracties/afdelingen heb ik deze informatieve notitie opgesteld, zodat niet alles hoeft te worden gelezen.

Mariëlle Overboom
D66-Statenlid Noord-Brabant

> informatieve notitie Nota Mobileit en Ruimte