Steun ons en help Nederland vooruit

Moties en amendementen 2014

14-11-2014 – Motie Energietransitie in beeld
14-11-2014 – Motie Overlast goederenvervoer beperken
14-11-2014 – Amendement Mobiliteitsfonds

31-10-2014 – Motie Voorkom patstelling
31-10-2014 – Motie Innovatieve N69
31-10-2014 – Motie Herbezinning recreatieparken
31-10-2014 – Amendement Herbezinning recreatieparken

3/4-07-2014 – Motie Cultuurfonds en vrijetijdseconomie
3/4-07-2014 – Amendement Missie Cultuurfonds
3/4-07-2014 – Amendement Tekst doelen cultuurfonds
3/4-07-2014 – Motie Monitoring leefbaarheid Moerdijk
3/4-07-2014 – Motie Maak haast met multimodaal Moerdijk
3/4-07-2014 – Motie Een frisse toekomst voor Moerdijk
3/4-07-2014 – Motie Transparante financiĆ«n
3/4-07-2014 – Motie Samen voor de bijen
3/4-07-2014 – Motie Dierenaantallen en gezondheid
3/4-07-2014 – Motie Cumulatie mestverwerking

11-04-2014 – Motie steun aanpak West-Brabant

07-02-2014 – Amendement Visie op gebruik biobased grondstoffen
07-02-2014 – Amendement Kennis gezondheid delen
07-02-2014 – Amendement Gezondheid is een leidend principe
07-02-2014 – Motie Vinger aan de pols
07-02-2014 – Motie Urgentiegebieden, versnellingsopgave

Laatst gewijzigd op 22 november 2018