Steun ons en help Nederland vooruit

Moties en amendementen 2013

13-12-2013 – Motie OP-Zuid
13-12-2013 – Motie Bijdrage uit Provinciefonds
13-12-2013 – Motie Rentepercentage schatkistbankieren

15-11-2013 – Motie Waarstaatjeprovincie.nl
15-11-2013 – Motie Grondfonds Noord-Brabant
15-11-2013 – Motie Samen voor de bijen
15-11-2013 – Motie Meer duurzaamheid in werkgelegenheidsprojecten
                        statenmededeling 04-02-2014
15-11-2013 – Motie Behoud kennisnetwerk zoönosen
15-11-2013 – Motie Ecologische verbindingszones
15-11-2013 – Motie Meer groen in werkgelegenheidsimpuls
15-11-2013 – Motie Brabant op het juiste spoor
15-11-2013 – Amendement Werkgelegenheidsimpuls MKB innovatieprojecten
15-11-2013 – Amendement Werkgelegenheidsimpuls hulp bij financiering MKB
15-11-2013 – Amendement Bandbreedte binnen de begroting

01-11-2013 – Motie Active informatieverplichting

27-09-2013 – Motie Brabants energieakkoord

20-09-2013 – Amendement ondergrond dieper dan 100 meter beneden maaiveld

20/21-06-2013 – Motie N65
20/21-06-2013 – Motie De Ruit eruit!
20/21-06-2013 – Motie Leegstaande kantoren ‘De Wasstraat’
20/21-06-2013 – Amendement Evaluatiemomenten fondsen
20/21-06-2013 – Amendement Nú verankering van natuur in de samenleving

22-03-2013 – Motie van treurnis
22-03-2013 – Motie Versterk de handhaving op de stilzitters
22-03-2013 – Motie Compartimentering in stelsel dierenrechten
22-03-2013 – Amendement Geen illegaliteit belonen

22-02-2013 – Amendement Kwaliteit omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
22-02-2013 – Amendement Beperking transitiekosten omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
22-02-2013 – Amendement Plan van aanpak efficiëntietaakstelling omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

25-01-2013 – Amendement inrichten openbare ruimte CHV complex Veghel

Laatst gewijzigd op 22 november 2018