Steun ons en help Nederland vooruit

Moties en amendementen 2012

16-11-2012 – Motie Zwarte schaap
16-11-2012 – Motie stimulering woningmarkt
16-11-2012 – Motie deregulering opvang inheemse dieren
16-11-2012 – Amendement Verankering natuur in samenleving

22-06-2012 – Motie waterkracht
22-06-2012 – Motie VEZA
22-06-2012 – Motie visie op de culturele infrastructuur
22-06-2012 – Motie populatiebeheersing wilde zwijnen
22-06-2012 – Motie voorjaarsnota gemeenschappelijk landbouwbeleid
22-06-2012 – Motie transitie platteland
22-06-2012 – Motie professionaliseren handhaving
22-06-2012 – Motie budget Samen Culturele Hoofdstad
22-06-2012 – Amendement garantiestelling CIV Producttechnologie
22-06-2012 – Amendement impuls bedreigde instellingen binnen de culturele infrastructuur

11-05-2012 – Motie samenhangend beleid ondergrond
11-05-2012 – Motie inzake tijdelijke huisvesting kenniswerkers en tijdelijke medewerkers

30-03-2012 – Amendement Besluit Beheersstichting Museumkwartier
30-03-2012 – Amendement Besluit Beheersstichting Culturele Hoofdstad

17-02-2012 – Motie Baas in Brabant
17-02-2012 – Motie gronden in huidige EHS behouden

20-01-2012 – Motie Gezondheidsparagraaf
20-01-2012 – Motie provinciale Volksgezondheids Toekomst Verkenning
20-01-2012 – Amendement Gezondsheids effect screening

Laatst gewijzigd op 22 november 2018