Steun ons en help Nederland vooruit

Moties en amendementen 2011

08/09-12-2011 – Motie koersdocument
08/09-12-2011 – Amendement koersdocument
08/09-12-2011 – Motie van Doorn
08/09-12-2011 – Motie grote erfgoedcomplexen
08/09-12-2011 – Amendement bouwblokgrootte
08/09-12-2011 – Amendement Fieldlabs
08/09-12-2011 – Amendement kernsporten
08/09-12-2011 – Amendement duurzaam vlees
08/09-12-2011 – Amendement budget topsportevenementen

11-11-2011 – Motie snelfietspad
11-11-2011 – Motie Duurzaam Inkoopbeleid
11-11-2011 – Motie Samenhangend beleid ondergrond
11-11-2011 – Motie Brabantse verkoop garantie
11-11-2011 – Motie Zonne-energie
11-11-2011 – Amendement Vitaal platteland

23-09-2011 – Motie Besluitvorming infrastructuur podiumkunsten
23-09-2011 – Motie uitwerking infrastructuur podiumkunsten

01-07-2011 – Motie Overdracht jeugdzorg
01-07-2011 – Motie Ecologische Hoofd Structuur
01-07-2011 – Motie Reservering gelden schadeclaims
01-07-2011 – Motie Ontwerp-structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
01-07-2011 – Motie Reservering gelden transitie landbouw
01-07-2011 – Motie quick scan naar tunnel in Eindhoven
01-07-2011 – Motie bescherming natuur Wet ammoniak en veehouderij

22-04-2011 – Motie vice voorzitter PS

25-02-2011 – Motie Voorziening volksgezondheid
25-02-2011 – Motie Criterium volksgezondheid

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018