Steun ons en help Nederland vooruit

Moties en amendementen 2004-2010

11-11-2010 – Motie Zekerheid projecten Brabant Culturele Hoofdstad 2018
01-10-2010 – Motie Volksgezondheid als provinciaal belang
19-03-2010 – Motie Sturing op dierenaantallen

07-11-2008 – Amendement Jeugdzorg residentiĆ«le plaatsen
18-04-2008 – Motie Geld voor permanent Circo Circolo
14-03-2008 – Motie Dierenwelzijn

09-11-2007 – Motie Bekendheid buisleidingentransport
09-11-2007 – Motie Ecologische verbindingszones
09-11-2007 – Motie Buisleidingentransport bestemmingsplannen gemeenten
09-11-2007 – Motie Kleinschalige energie voorzieningen

03-11-2006 – Motie Ecologische verbindingszones

04-11-2005 – Motie Kleinschalige zorg
30-09-2005 – Motie van afkeuring tegen het College van GS van Noord-Brabant
21-01-2005 – Motie Investeringsprogramma OV-Netwerk Brabantstad

02-07-2004 – Motie Jonge mantelzorgers

Laatst gewijzigd op 22 november 2018