Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 augustus 2020

Krokodillentranen voor cultuur

Krokodillentranen

Vorige week vroegen de coalitiepartijen CDA, FvdD, VVD en Lokaal Brabant om meer steun voor de cultuursector; extra geld van de Brabantse en de landelijke politiek. Zij spraken zich – terecht – uit over de scheve regionale verdeling van middelen vanuit het Fonds Podiumkunsten. Ook D66 Brabant vindt het lastig te accepteren dat de randstad buitenproportioneel veel middelen ontvangt. Sympathieke actie, zo lijkt het dus, maar het is te laat en te weinig.

Mei 2020

Diezelfde vier partijen stelden in mei nog dat cultuur als provinciale kerntaak moest worden afgebouwd. En pas onder grote druk van het culturele veld in Brabant en naar aanleiding van een motie van GroenLinks en D66 benoemden zij een gedeputeerde Cultuur. Aanvankelijk was er slechts een portefeuille Vrije Tijd. VVD-leider Van der Maat noemde dat bij OmroepBrabant “een inschattingsfout” en de VVD-cultuurwoordvoerder bleek “er toch al geen voorstander van”. De steun vanuit de VVD voor de motie werd pas na uren van debat uitgesproken. Waarom zo laat als je toch al geen voorstander was? Direct aansluiten was geloofwaardiger geweest.

Juni 2020

Op 19 juni dienden D66, PvdA en GroenLinks een motie in om de cultuurgedeputeerde te laten lobbyen voor rijksgeld voor het nieuwe designmuseum in Brainport. Er staat al € 1 mln. klaar als cofinanciering vanuit de vorige coalitie; aan de gedeputeerde om de andere helft te regelen. Het verdelingsprobleem was ook hier aan de orde: de Raad voor Cultuur had op 4 juni advies uitgebracht over de verdeling van de BasisInfraStructuur-gelden (BIS). In die nieuwe BIS werd meer geografische spreiding gewenst, maar van de 200 mln dreigde 85 mln in Amsterdam te belanden.

Door eerdere politieke onrust was Brabant op 19 juni eigenlijk al aan de late kant om Den Haag nog te overtuigen dat er meer geld naar Brabant moest, alle inspanningen van eerdere gedeputeerden en de cultuurwethouders van de Brabantse steden ten spijt. Maar als de motie die dag met grote meerderheid van stemmen was aangenomen was dat toch een stevig signaal geweest richting Den Haag. De voltallige coalitie stemde echter tégen de motie. Nu, zes weken later, komen ze zelf met een vergelijkbare oproep via schriftelijke vragen. Instemmen met de motie was effectiever, tijdiger en geloofwaardiger geweest.

Najaar 2020

De VVD-cultuurwoordvoerder stelt bij OmroepBrabant dat ze zich bij de begroting later dit jaar sterk zal maken om meer geld voor cultuur te regelen. Een loze belofte, want het geld in het bestuursakkoord is al vastgetimmerd. Ook voor de jaren na de volgende provinciale verkiezingen overigens. Timing in de politiek is belangrijk; verkeerde timing soms een bewuste strategie: dan sta je er wel mee in de krant, maar bereik je niets. Gelooft u dat deze partijen werkelijk iets willen bereiken voor cultuur in Brabant? Wij niet. Ze hebben eerst de Brabantse cultuursector geschoffeerd, daarna bewust een kans genegeerd om op cultuurgebied als één Brabants parlement op te trekken richting Den Haag en nu doen ze zelf een veel te late oproep. Wij zien dan ook vooral krokodillentranen.

Het enige positieve aan deze ontwikkeling is dat er een verzoek ligt om de gekozen aanpak te evalueren. Dat lijkt ons een goed idee. De (te schaarse) landelijke cultuurmiddelen moeten beter worden verdeeld over de regio’s. Voor de coalitie ontstaat er bovendien een plicht om te bewijzen dat het ze toch menens is. Wij stellen voor de reeds gereserveerde € 1 mln. voor het designmuseum in Brainport sowieso vrij te geven voor cultuur in Brainport; ook als de aangevraagde rijkssubsidie daarvoor op Prinsjesdag onverhoopt niet wordt gehonoreerd. Daarmee kan de Brabander meer genieten van cultuur en winnen de partijen enige geloofwaardigheid terug.

Arend Meijer, fractievoorzitter D66 Brabant

Ine Meeuwis, cultuurwoordvoerder D66 Brabant