Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 juni 2021

Jaarstukken en bestuursrapportage – Bettine van Boxel

Voorzitter,

Het is duidelijk dat in deze verslagperiode dat de coronapandemie flink om zich heen heeft geslagen. Gelukkig is de goede financiële positie van Brabant, mede dankzij allerlei maatregelen, overeind gebleven. Dat was ook wel de verwachting, maar het is toch altijd weer fijn als dat ook middels cijfers bevestigd wordt.

Het valt op dat de verslagleggingsdocumenten zijn fors in het aantal pagina’s zijn, maar met het gebruik van stoplichten wordt een dergelijk verslag goed leesbaar.

Als we de verschillende paragrafen goed bekijken, blijkt dat er grote verschillen in de manier van rapportage zitten.

In het programmaverslag van  “Water en Bodem” wordt bijvoorbeeld door de kengetallen en tabellen  een goed beeld gegeven van de realisatie tov de doelstellingen. Dit vergroot de leesbaarheid , ook voor geïnteresseerden die wat verder van de materie af staan.

Bij andere programma onderdelen zoals “Ruimte en Wonen” zijn daar nog grote verbeteringen te behalen. In de begroting staan gegevens waar middels kengetallen op een eenvoudige manier de vooruitgang kan worden aangegeven. D66 wil dan ook graag dat in alle programma’s het gebruik van kengetallen verder wordt doorgevoerd. Het geeft ons als Statenleden het instrument om onze controlerende taak goed uit te kunnen voeren. Verder maakt het ons werk hier in Den Bosch zichtbaarder voor iedere Brabander die hier niet werkt. We dragen zo actief bij aan een overheid die zich transparanter opstelt. Graag een reflectie van de gedeputeerde hierop.

Ik heb een laatste vraag aan de accountant over een opvallend gegeven uit het jaarverslag:

Er wordt vermeld dat 93% van alle inkoopfacturen binnen 7 dagen worden betaald. Dat lijkt mooi, maar ik vraag me dan toch af, hoe het goedkeuringstraject op deze inkoopfacturen is vastgelegd.

Zijn in zo’n korte verwerkingstijd controles op bedragen en geleverde prestatie wel geborgd?

Tenslotte willen wij iedereen, zowel accountant als ambtelijke organisatie, bedanken die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze stukken.