Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 oktober 2020

Gezonde natuur & stikstofruimte voor Brabant – Janneke van Kessel

Bij de fractie van D66 leven nogal wat vragen over de stikstofmaatregelen. De vrees is groot dat de voorgestelde maatregelen niet voldoende zijn. Janneke van Kessel met de volgende bijdrage:

Onze Brabantse natuurgebieden staan onder druk, veel planten en diersoorten lijden onder te hoge depositie waardes en verdwijnen. Daarmee neemt de kwaliteit van de leefomgeving van de Brabantse inwoners af.

Gezonde natuur is belangrijk en dat kunnen wij als D66 niet vaak genoeg benadrukken. De natuur biedt ruimte om te ontspannen, te sporten, om even de benen te strekken en een wandeling te maken in deze tijden van het vele thuiswerken. Maar draagt ook bij aan gezonde lucht en het tegengaan van wateroverlast of hitte stress in steden.

Bij de fractie van D66 leven nogal wat vragen. Wat is bijvoorbeeld de status van de gebiedsgerichte aanpak? Er zouden lokale overleg-commissies worden ingesteld per gebied voor de uitwerking hiervoor. Zijn deze commissies reeds opgesteld en hoe verloopt dit proces? Heeft u al in beeld welke stikstof-vragende projecten er op dit moment in Brabant zijn?

Doormiddel van extern salderen komt er weer stiktofruimte vrij voor andere economische ontwikkelingen. D66 is benieuwd welke specifieke economische ontwikkelingen zijn dat dan voor Brabant? Vraag aan het College is:” Welke specifieke projecten gaan er nu in Brabant gerealiseerd worden, of kunnen doorgang vinden dankzij de extra vrijgekomen stikstofruimte? In de presentatie zagen wij geen woningbouwprojecten, terwijl Brabant toch een enorme woningbouwopgave heeft. Het is een illusie om te denken dat deze gedekt wordt door de reeds aangekondigde middelen vanuit het Rijk voor 4 locaties.

D66 maakt zich grote zorgen of de maatregelingen wel voldoende zijn. Gaan we nu zo wel de natuurdoelstellingen halen?

Is een afroming van 30% stikstofruimte bij extern salderen of verleasen wel voldoende? Volgens D66 mag dat percentage zeker omhoog. Hoe kijkt de gedeputeerde hier tegenaan?

Verder vraagt D66 zich af of de regeling van Extern salderen wel juridisch kan en mag. Hoe houdbaar is deze regeling gezien de Europese regelgeving? Maar we gaan ervan uit dat de provincie het juridische aspect van de maatregelen goed heeft onderzocht.

Kortom voorzitter, er leven nog veel vragen en wij kijken uit naar geruststellende antwoorden van de gedeputeerde.