Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 juni 2019

Eric Logister geïnstalleerd als Statenlid.

Op vrijdag 7 juni jongstleden is het nieuwe Bestuursakkoord met de titel “Kiezen voor Kwaliteit” gepresenteerd in het Provinciehuis in Den Bosch. Wij zijn trots dat D66 opnieuw onderdeel uitmaakt van het College van Gedeputeerde Staten. Wij zullen samenwerken met VVD, CDA, Groen Links en PvdA.
In het Bestuursakkoord zijn de thema’s Gezondheid, Natuur en Klimaat sterk verankerd. D66 is blij met voortzetting van de ingezette transitie in de landbouw. Anne-Marie Spierings zal als onze Gedeputeerde de uitvoering hiervan op zich nemen. Daarnaast gaat ze aan de slag met de transitie naar een circulaire samenleving. Ook krijgt Anne-Marie gezondheid als coördinerende portefeuille; daar hebben we als D66 in de verkiezingscampagne hard op ingezet.

Na installatie van het nieuwe college zal Chamenaar Eric Logister geïnstalleerd worden als Statenlid voor D66. Logister is een politicus met ervaring als raadslid in Tilburg en wethouder in ’s-Hertogenbosch. Logister ziet goede kansen om de komende vier jaar ook de belangen uit West-Brabant te laten doorklinken. Logister: “Zo zal ik de komende jaren de opgave op het gebied van mobiliteit, wonen en verduurzaming in de regio West-Brabant en de ontwikkeling van natuur en recreatiefuncties daarin zoals wandel-, fiets- en ruiterpaden, op de agenda houden”

De nieuwe fractie gaat zich vol energie de komende jaren inzetten voor een mooi en gezond Brabant, waar je zichtbaar jezelf kun zijn.