Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 juni 2020

Een veilig Brabant is een Brabant waarin iedereen zich veilig voelt – Arend Meijer

Voorzitter,

Er is een breed gedeeld gevoel van urgentie als het gaat om de problematiek rondom ondermijning. De weerbaarheid van onze overheden in het algemeen, de Brabantse in het bijzonder, staat onder druk. Omkoping, infiltratie en bedreiging zijn niet meer alleen voor boekjes of buitenlanden; ze komen ook in Brabant voor.

Wij als democraten vinden een onberispelijke overheid cruciaal. Er moet vertrouwen zijn; er moet in veiligheid over meningsverschillen gesproken worden in de politieke vertegenwoordiging, er moet zonder druk en dreiging gewerkt worden door politici.

Belangrijk dus dat wij vandaag spreken over een weerbare overheid en veiligheid.

Bij de toetsing van de kwaliteit van deze bestuursopdracht heeft D66 met name gekeken naar de toegevoegde waarde en volledigheid.

Toegevoegde waarde als eerste.

In de Bestuursopdracht worden verschillende actielijnen benoemd. Veel daarvan zijn toelichtingen op reeds ingezette projecten. D66 is daar positief over. Immers, de afgelopen jaren kreeg Brabant al veel complimenten over onze aanpak. Onze Commissaris is landelijk het gezicht van de aanpak van ondermijning. Brabant zag de laatste jaren bovendien al mooie resultaten van haar aanpak.

Onze vraag aan het College is dan ook; wat brengt deze bestuursopdracht nu EXTRA? Wat maakt dat de aanpak beter wordt middels deze bestuursopdracht? Is het nu echt nodig om een extra gedeputeerde en een bijzondere bestuursopdracht vast te stellen? Of is het vooral gemakkelijk om een opsomming te krijgen van alles wat we al doen met een nietje erdoor.

In het bestuursakkoord Kiezen voor Kwaliteit staat: Een veilig Brabant is een Brabant waarin iedereen zich veilig voelt; ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Die laatste zin; over jezelf zijn ongeacht je afkomst is voor D66 cruciaal. Onze intentie destijds was dat de provincie meer aandacht zou besteden onze grote doelstelling al die prachtige individuen in Brabant ruimte te geven om te schitteren. Man, vrouw, genderneutraal, homo, hetero, biseksueel, de jongste telg van generaties Brabantse roots of pas enkele dagen in onze provincie woonachtig.

De positieve vrijheden, tegenover alle repressie en handhaving volgens D66 minstens zo belangrijk, ontbreken in de bestuursopdracht die nu voorligt. Geen woord hierover in deze bestuursopdracht. Terwijl, zo staat op pagina 4 toch echt te lezen, dit wel degelijk een doel is van de bestuursopdracht.

En dus concludeert D66 dat de opdracht weinig toevoegd en bovendien niet volledig is uitgewerkt.

Voorzitter,

We steunen het voornemen van het College om door de gaan met de Taskforce RIEC Brabant-Zeeland, we ondersteunen ook de extra middelen voor het SSIB; en we ondersteunen ook dat het College extra middelen wil inzetten om de verkeersveiligheid te vergroten. Maar dit had volgens ons prima onder de hoede van de Commissaris en de vakgedeputeerden kunnen blijven. D66 ziet liever dat gedeputeerde Van Pinxteren zijn werkweek gebruikt om zich te verdiepen in de rijke kunst- en cultuur die Brabant rijk is. Dat lijkt ons al dagbesteding genoeg.