Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 mei 2020

Dankwoord voor Anne-Marie Spierings

Beste Anne-Marie,

Een jaloersmakende groeicurve waar we in deze Statenzaal 9 jaar getuige van mochten zijn verdwijnt een poosje uit ons beeld. Maar lang zal dat niet duren voorspel ik, want de klus is nog niet af. De beweging nog lang niet waar je hem wil en de vruchten zijn zeker nog niet rijp.

Als gedeputeerde gaf je aandacht aan de ondernemers die anders durven zijn; die vernieuwend aan de slag zijn. Je was er voor de koplopers en bood hen in het provinciehuis een thuis. Maar liever nog ging je naar hen toe. Om je steun te tonen, maar eigenlijk vooral om aan je eigen nieuwsgierigheid tegemoet te komen.

Want je bent duidelijk een politicus van de inhoud. Niet van het spel. Een echte beta in de politiek.

Maar de menskant is voor jou geen blinde vlek. Het is voor de Statenleden nog wel interessant denk ik dat Anne-Marie haar moeder tijdens een campagnebijeenkomst rondom verduurzaming woningen een nadrukkelijke rol heeft gegeven. Die bijeenkomst was vooral een ‘mannen-aangelegenheid’ (zoals tot nu toe helaas de meeste Energie-bijeenkomsten, ook bij energie-coöperaties), maar Anne-Marie beseft dat, om echt verder te komen in de energie-transitie, de zgn. ‘WAF‘ (Wife Acceptance Factor) ook heel belangrijk is: zolang het een mannen-hobby blijft schiet het onvoldoende op met innovaties.

Als lijsttrekker verzuchte je vorig jaar eens dat je eigenlijk een hekel hebt aan verkiezingsdebatten. Liever zou je gewoon lekker over de dossiers praten en zoeken naar compromissen en manieren om vooruit te komen.

In de fractie en het campagneteam waren overleggen met en zonder jou qua informatievoorziening van een totaal verschillend niveau. Ik ken weinig mensen die in zo weinig tijd, zoveel informatie kunnen delen. Ik heb een theorie dat jij dit actief traint door mensen te bellen op de fiets met tegenwind. Maar dat terzijde.

In combinatie met de kwaliteit om binnen een minuut zowel scenario A als scenario Z en alles er tussenin te bedenken mogen we dan wel spreken van een bestuurder van hoog niveau.

Dat wordt ook bevestigd door het enorme netwerk dat je in de laatste jaren hebt opgebouwd. Of dit nu gaat over het beleidsterrein landbouw of energie. Er is een prachtige organisatie ontstaan die veel beter dan in het verleden op eigen kracht tot resultaten komt. De energietransitie was voor de provincie een totaal nieuw beleidsterrein. Samen concluderen we hoe succesvol het traject van de Regionale Energie Strategieën tot nu toe verloopt. Samen concluderen we ook hoe – zeker nu door corona lokaal kopen populairder is dan eerder – de Brabantse boeren met vernieuwende verdienmodellen zijn doorgegroeid onder jouw hoede.

Je bent kortom, een krachtige bestuurder gebleken die bovendien nog veel potentie heeft. Een voorbeeld voor andere ambitieuze vrouwen. En dat vind je belangrijk. Hoewel de leden uiteraard altijd het laatste woord hebben, heb jij als lijsttrekker de lijstadviescommissie twee maal zeer helder meegegeven dat de top van de kieslijst van D66 voldoende vrouwen moest bevatten.

En dan past het vandaag ook wel om jou bij te schrijven in het lijstje D66 vrouwen waar ik met extreem veel respect naar kijk: Truus Houtepen, Letty Demmers, Marusjka Lestrade, Tineke Klitsie. En Anne-Marie, het zegt enorm veel over jou dat deze vrouwen ongelofelijk trots op jou zijn – of in het geval van Tineke natuurlijk was. Ik heb nooit eerder met je gedeeld dat ze mij in haar laatste dagen nog een stevig advies mee gaf, geheel in de stijl die je van Tineke kent zei ze ‘Kijk maar gewoon naar Anne-Marie, die is al wat verder dan jij. Kun je veel van leren.’

In dat kader wil ik ook graag je ouders toch even noemen. Ouders die overigens regelmatig ook trots aanwezig zijn bij bijeenkomsten.

En toch nemen we vandaag afscheid van jou als gedeputeerde. Wij kijken altijd met veel genoegen naar jouw betogen over de creativiteit en de doorzettingskracht van de Brabanders. Een cultuur waar jij je in thuis voelt. Een goed idee hebben, aan de slag gaan, falen, pielen, doorgaan en uiteindelijk succes boeken.

In 2015 introduceerden we samen met VVD, SP en PvdA een nieuwe aanpak. We creëerden beweging in Brabant. In dat akkoord schreven we het volgende motto: Lef tonen, experimenteren met kans op vallen en zeker weer opstaan. Vandaag zeg ik het tegen jou: lef getoond, geëxperimenteerd, gevallen, maar zeker weer opstaan.

Namens de fractie,

Arend Meijer
Fractievoorzitter