Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 oktober 2017

D66 voorstander van het verlengen van het bijenimpulsprogramma

 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de huidige inrichting en het gebruik van onze bodem belangrijke oorzaken zijn van de sterke achteruitgang van het aantal bijen. Zij kunnen niet overleven in een groene woestijn.

In het statenvoorstel lezen we opsomming van maatregelen die nodig zijn binnen het meerjarenprogramma om het leefgebied voor bijen te verbeteren: – van het bloemrijker maken van graslanden en akkerranden, – tot het terugdringen van bestrijdingsmiddelen, – van ecologisch bermbeheer, – tot het aanpassen van gewassoorten.

Want wilde bijen zijn niet alleen afhankelijk van bepaalde voedselvoorziening, maar ook van een geschikte leefomgeving om te leven en te overleven.

Met zo’n groot pakket aan maatregelen is 750.000 euro een druppel op een gloeiende plaat. We hebben de motie dan ook vooral vanwege de symbolische waarde gesteund. Maar de ondertoon is serieus: Insecten vormen de basis van ons menselijk ecosysteem en zouden daarom structureel aandacht moeten krijgen in het provinciaal natuurbeleid.

Omdat we dit voorstel dan ook vooral als symbolisch zien, overhandig ik de Gedeputeerde hierbij graag alvast symbolisch – als impuls – een zakje bloemenzaad en hoop dat goed voorbeeld goed doet volgen.