Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 oktober 2020

D66 voor verlengen Intensivering Toezicht Veehouderij

Goed om uit de evaluatie te vernemen dat de intensivering van het toezicht op de veehouderij een succesvol project is. D66 heeft het volste vertrouwen in de sector als geheel, maar het zijn altijd een paar incidenten die het imago voor iedereen verpesten. Ook uit de sector zelf kwam de roep om controle, want zelfregulering is in een sector zo divers als deze geen werkbaar uitgangspunt.

Nu krijgt iedereen mee wie de stinkers zijn en welke aangepakt worden. Én voorzitter: Nu weet ook iedereen welke bedrijven alles prima in orde hebben en zelfs meer data aanleveren dan gevraagd.

Bij ruim de helft van de bedrijven is een overtreding geconstateerd. Een lage controle frequentie en wisselend beleid werkt slecht nalevingsgedrag in de hand. En met de toename van emissie-arme stalsystemen, stikstofproblematiek en de slechte luchtkwaliteit in Brabant, is het extra belangrijk dat we hier onze controlerende taak serieus nemen. Nu, maar zeker ook nog de komende jaren.

Het doel is om het imago van de sector te verbeteren, overlast tegen te gaan en de gezondheid van de Brabanders te beschermen.

De nu opgebouwde database dient dan ook aangevuld en up-to-date gehouden te worden! Hoe gaat de gedeputeerde ervoor zorgen dat de gemeenten die niet hebben meegewerkt, alsnog aansluiten bij het vervolg van de ITV?

En bij inzetting op risico gerichte handhaving: hoe wordt er dan voorkomen dat nieuwe risico’s niet over het hoofd worden gezien? Immers er kunnen zich nieuwe incidenten voordoen en er zijn bedrijven waarvan het risico nog onbekend is. De precieze uitwerking hiervan ziet D66 graag tegemoet.

Laten we nu niet gaan verslappen, maar doorzetten. Je moet niet eerst je vaatdoekje heel erg vies laten worden, daarna uitspoelen om het vervolgens weer opnieuw heel erg vies te laten worden. Laten we eerst de gehele sector goed controleren om hen op termijn meer ruimte te kunnen geven. Beter het vaatdoekje regelmatig uit spoelen zodat je er langer profijt van hebt.

Tot zo ver voorzitter.