Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 juni 2017

D66 tevreden met plannen duurzame veehouderij: Gezondheid en Innovatie gaan hand in hand

 

Afgelopen woensdag presenteerde Gedeputeerde Staten (GS) een integraal maatregelenpakket waarmee zij de verduurzaming van de landbouwsector wil versnellen. In het voorstel worden veehouders in Brabant met een oude stal gedwongen om hun bedrijf aan te passen naar de moderne standaarden. In de eerste opzet van dit plan, in december 2016, moesten de aanpassingen van de stallen al in 2020 klaar zijn; mede dankzij inspraak vanuit de sector en de input uit het politieke debat is er in het definitieve voorstel 2 jaar extra de tijd genomen. Hierdoor heeft het voorstel aan haalbaarheid gewonnen, iets wat de D66 fractie toejuicht.

In het plan zit ruimte voor innovatieve stalconcepten. De sector heeft er belang bij haar meest duurzame, innovatieve kant in Brabant te tonen. Het maatschappelijk draagvlak bij omwonenden zal toenemen als deze kant van de sector extra ontwikkelruimte krijgt.

Natuurlijk zijn er nog zorgpunten voor de fractie, bijvoorbeeld voor de ondernemers die besluiten te stoppen. In de komende periode zullen wij in de debatten die nog volgen deze zorgen naar voren brengen.

Al met al ziet de fractie een positieve beweging ontstaan dankzij het samenhangend pakket met maatregelen. Andere economische sectoren krijgen weer (stikstof-)ruimte om door te ontwikkelen, de natuur en gezondheid van boeren en burgers wordt via de plannen beter. De fractie van D66 zal 7 juli dan ook instemmen met de door GS voorgestelde plannen.