Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 maart 2014

D66 Statenfractie en het marokkanenstandpunt van de PVV

Onderstaande brief is opgestuurd naar de Brabant-pers.

Er is al veel gezegd en geschreven over de actie van Wilders op de verkiezingsavond waarin hij de zaal ophitst en laat scanderen dat ze minder Marokkanen willen in Nederland.

De dag na de verkiezingen bleek door de VN uitgeroepen te zijn tot Internationale Dag ter bestrijding van racisme en discriminatie. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties spoorde met name politici aan zich in te zetten voor de bestrijding van discriminatie en racisme. Zijn woorden heeft D66 in een manifest herhaald en ter ondertekening aangeboden aan de andere partijen binnen Provinciale Staten.
Dit was een actie die door de meeste partijen werd ondersteund. Helaas weigerde behalve de PVV ook het CDA te ondertekenen. Het argument van het CDA was dat het slechts symboolpolitiek uitstraalde. Symboliek kan echter heel belangrijk zijn. Voor ons was het bijvoorbeeld belangrijk om met dit symbool aan te geven waar we als D66 voor staan en wat we willen uitstralen: we zijn tegen racisme en tegen discriminatie. We willen ons als politici inzetten voor de bestrijding daarvan. Het ondertekenen van die verklaring is voor ons het symbool van onze opvatting over mensenrechten.

We willen niet bijdragen aan het isoleren van de PVV. We willen van Wilders geen slachtoffer maken of, zoals hij probeert, een held, een symbool van de onderdrukte mening.
Door, zoals Alexander Pechtold zo goed heeft verwoord in zijn ingezonden brief in de Volkskrant, het debat te blijven aangaan en door de voorstellen van de PVV op hun merites te blijven beoordelen, nemen we de mensen die op de PVV hebben gestemd serieus.

Aandacht voor symbolen is op meer gebieden belangrijk en nodig.
De Brabantse Statenleden vertegenwoordigen de Brabantse burger. Door onze uitverkiezing worden wij geacht een breed palet aan opvattingen en belangen te vertegenwoordigen. Het collectief van Provinciale Staten neemt de verantwoordelijkheid (in ieder geval geldt dit voor de D66 Statenleden) voor de hele Brabantse samenleving.
Voor D66 hoort iedereen daarbij, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd en/of seksuele geaardheid. Zoals de mensenrechten dit aangeven. D66 is zich bewust van de voorbeeldrol die we vervullen.
Daarom ageren wij tegen de positie van de fractievoorzitter van de PVV die voorzitter is van de Statencommissie Cultuur en Samenleving.
Dat voorzitterschap is een functie die twee dimensies kent. Allereerst is het een technische positie, bedoeld om vergaderingen van de commissie voor te bereiden en neutraal te leiden. De voorzitter heeft ook invloed op de agendering van onderwerpen in deze commissie.
De tweede dimensie bij het voorzitterschap van de commissie is dat je “gezicht” bent van die commissie. De voorzitter ontvangt de gasten, spreekt bij werkbezoeken, neemt namens de commissie zaken in ontvangst en wordt benaderd door belanghebbenden op het moment dat die met de commissie Cultuur en Samenleving willen spreken.
Daarmee is hij een symbool van hoe de Provinciale Staten staan in de Brabantse samenleving.
En ja, op dit symbool bedrijven wij politiek.
Wij zijn van mening dat iemand, die zo nadrukkelijk mensen uitsluit en zo nadrukkelijk (met zijn partij) alleen staat in die opvatting, onze Staten niet hoort te vertegenwoordigen op het gebied van de Samenleving.
Hij is exponent van een partij die de samenleving zoals hij is niet accepteert, die mensen wil uitsluiten. Dat is niet te rijmen met een positie als uithangbord voor een commissie die zich met de samenleving bezig houdt.

Jeroen Hageman
voor D66 lid Provinciale Staten van Noord-Brabant