Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 maart 2015

D66 Noord Brabant wil burgerinitiatief bij hoogspanning tracé 380 kV in West-Brabant

Wie weet beter wat goed is voor de buurt of eigen omgeving dan bewoners zelf? Daarom vindt D66 dat de Provincie Noord-Brabant nog meer moet samenwerken met haar burgers zoals bij het geplande hoogspanning tracé 380kV in West-Brabant.

D66 kandidaat-statenlid Sjo Smeets: “De overheid moet een andere houding innemen tegenover kritische, meedenkende mensen. Burgerparticipatie is meer dan een rondje inspraak en dan overgaan tot de orde van de dag. Uiteindelijk vergt het een omslag in het bestuurlijk denken. Voor D66 is burgerparticipatie aansluiting vinden bij initiatieven die er leven bij mensen. Want mensen zijn creatief en hebben goede ideeën. Vertrouw op de kracht van het individu is een belangrijke richtingwijzer van D66”.

Maar we zijn er nog niet. Mensen hebben ergernissen over burgerparticipatie. De belangrijkste ergernis is dat de politiek al besloten heeft zoals eind augustus 2014 bij het hoogspannning tracé 380kV. Een koerswijziging werd, zonder enig overleg, ingezet met grote gevolgen voor natuur en landschap in West-Brabant en mogelijke volksgezondheidsrisico’s bij omwonenden in verband met de straling van hoogspanningsmasten. Eerst moet een hele regio zoals in West-Brabant ‘in opstand’ komen en dan gaat de VVD Minister van Economische Zaken Henk Kamp pas luisteren en ruimte bieden.

D66 wil nu vooruit met burgerparticipatie in de provincie Noord-Brabant. De overheid moet zich écht interesseren voor de burgerinbreng en mensen tijdig en volledig informeren. Om die redenen stelt D66 Noord-Brabant voor om bij het complexe project van het hoogspanning tracé 380 kV een burgerinitiatief op te starten. Concreet betekent dat dat de betrokken belangengroeperingen in West-Brabant ambtelijke ondersteuning kunnen krijgen op bijvoorbeeld gebieden als milieu-effectrapportages, ruimtelijke ontwikkeling, hoogspanningsmasten en stralingsrisico’s voor omwonenden van hoogspanningsmasten.