Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 april 2021

D66: Kernenergie in Brabant nu geen optie

Met het oog op de grote klimaatuitdagingen houdt D66 een open vizier op de ontwikkelingen omtrent kernenergie. Voor de korte termijn – tot 2030 – is kernenergie geen realistische optie. Er zijn snellere en goedkopere alternatieven zoals zonne- en windenergie. Op de lange termijn zou kernenergie misschien kunnen bijdragen aan de oplossing, het stoot tenslotte geen CO2 uit. Een manifest daarover van D66-prominenten verscheen afgelopen woensdag. Maar pas als het duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar kan.

Vorige week stonden de Brabantse media vol n.a.v. een TNO-rapport over de mogelijkheden van kernenergie in Brabant. Dat rapport kwam er vooral op aandringen van Forum voor Democratie-gedeputeerde Eric de Bie. Het Rijk had al veel eerder drie plaatsen in Nederland geselecteerd voor mogelijke vestiging van kerncentrales: Borssele, Eemshaven en Maasvlakte – geen van drieën in Brabant. Toch vindt De Bie – tegen beter weten in – een kerncentrale in Brabant een optie.

Jammer voor De Bie, maar het TNO-rapport stelt niet alleen dat kernenergie niet rendabel is en te lang duurt (‘voor realisatie van een eerste versie thoriumreactor (MSR) moet rekening gehouden worden met een doorlooptijd van 20 tot 25 jaar’). TNO merkt tevens nadrukkelijk op dat ‘het samenbrengen van een coalitie rond kernenergie een taak is die op Rijksniveau plaats moet vinden; Brabant moet deze niet overnemen.’

De Bie verspilt provinciale energie aan een denkbeeldige kerncentrale in Brabant. D66 vindt dat de provincie alle aandacht moet geven aan het slagen van de vier Regionale Energiestrategieën (RES’en). Maar kernenergie is een kroonjuweel van Forum voor Democratie. En het is een makkelijk rempedaal voor coalitiepartner VVD; vrijblijvend discussiëren over kernenergie leidt namelijk de aandacht af van de noodzaak om in actie te komen voor het klimaat. Dus wordt er door de gedeputeerde aan Provinciale Staten voorgesteld om in het najaar(!) te gaan praten over kernenergie in Brabant richting 2050(!)

D66 vindt dat haaks staan op de titel van het bestuursakkoord van VVD, Forum voor Democratie, CDA en LB: ‘Samen, Slagvaardig en Slim’. Want een taak overnemen van het Rijk is geen samenwerking. De urgentie van klimaatverandering aanpakken met een kerncentrale die er misschien in 2050 zou kunnen staan is niet slagvaardig. En het is niet slim om in een tijd van bezuinigingen op cultuur, landbouw en vele andere beleidsterreinen, geld van de provincie te steken in een techniek die duurder is dan zonne- en windenergie.

D66 vindt dat er haast gemaakt moet worden met het klimaat. Er is geen tijd te verliezen. Dat betekent nú beginnen met klimaatactie!  De provincie moet daarbij ondersteunen, verbinden en stimuleren. Geen provinciale energie verspillen aan dure kernenergie, maar bedrijven helpen alle daken vol zonnepanelen te leggen. En zoveel mogelijk Brabanders nu in de gelegenheid stellen om zelf schone energie op te wekken. Met een rol voor energiecollectieven en buurtwindmolens. Mee participeren en profiteren van bewoners moet centraal staan. Mensen die in de buurt wonen van een windmolen moeten kunnen meeprofiteren van de opbrengsten. Dan is er de meeste kans op een succesvolle energietransitie in Brabant.

D66-fractievoorzitters Ine Meeuwis (Brabant), Robin Verleisdonk (Eindhoven), Tim van het Hof (Breda), Beppie Smit (Tilburg), René van den Kerkhof (Den Bosch), Stef Stevens (Helmond)