Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 mei 2020

D66 Brabant wil besmette nertsenbedrijven kunnen ruimen

Vanmorgen informeerde het Ministerie van LNV de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken m.b.t. het onderzoek naar Covid-19 bij nertsen. Het ministerie constateert dat het zeer aannemelijk is dat er een besmetting van dier op mens heeft plaatsgevonden.

D66 Brabant wil daarom zo snel mogelijk alle voorzorgsmaatregelen treffen ten behoeve van de gezondheid van de Brabanders. Dat wil zeggen meteen boerderijen isoleren, omwonenden (en vee) testen en geen taboe om indien nodig nertsen te ruimen.

Fractievoorzitter Arend Meijer: `Alle vreselijke beelden over Q-koorts borrelen weer op. Brabant heeft een tragische historie met ziekten die van dier op mens overgingen; het trauma is nog vers. Het is daarom extreem belangrijk dat we direct en vanuit voorzorg handelen.’ De partij erkent dat bedrijven ruimen een ingrijpende maatregel is en het heeft zeker niet de voorkeur. Maar, zo vult Meijer aan ´we moeten volksgezondheid op 1, 2 en 3 zetten. Dan zijn er voor D66 geen taboes.’

Wij stelden daarom vragen aan het College van Gedeputeerde Staten en wij willen ook dat zij verkennen welke bevoegdheden het College heeft om, aanvullend op het Rijk, maatregelen te treffen.

20200519 – Schriftelijke vragen Covid19 en nertsen