Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 juli 2017

D66 Brabant: “Geef nieuwe fiets de ruimte!”

De speed-pedelec; het ziet eruit als een fiets, maar is voor de wet een brommer. Sinds 1 juli mag een speed pedelec (snelle e-bike) van de minister niet meer op het fietspad, maar op de gewone rijbaan.

D66 wil in Brabant het gebruik van de speed-pedelec niet ontmoedigen, maar juist faciliteren. Het is juist vanwege de maatschappelijke bijdrage aan een betere stedelijk/regionale bereikbaarheid, gezondheid en milieu dat de fractie wil voorstellen de fietsen toe te laten op fietspaden. D66 vindt het dan ook jammer dat de overheidsregels voor dit nieuw soort voertuig eerder beperkend zijn dan stimulerend.

Hoewel een speed-pedelec een maximum snelheid van 45 km per uur kan bereiken, is de gemiddelde snelheid van een speed-pedelec 32 km per uur. (Gemiddelde snelheid van een reguliere bromfietser: 40 km per uur.) Een speed-pedelec gebruiker (meestal een volwassene tussen 25 en 60 jaar die de speed-pedelec vrijwel uitsluitend gebruikt voor woon-werkverkeer) voelt zich niet veilig op de rijbaan, vanwege het snelheidsverschil. Ook is er onbekendheid bij automobilisten over de nieuwe verkeersregel. Een speed-pedelec ziet er immers uit als een fiets.

Veel gebruikers geven aan nog niet te weten of zij daadwerkelijk gebruik gaan maken van de rijbaan en dat zij wellicht hun kentekenplaat niet in laten wisselen. Andere mensen twijfelen of zij overgaan tot de aanschaf van een speed-pedelec. Op Omroep Brabant meldde een Eindhovense speed-pedelec bezitter afgelopen maandag dat hij zijn speed-pedelec te koop heeft staan en helaas weer in een vervuilende auto moet stappen op weg naar zijn werk in Tilburg.

De essentie van een duurzaam veilig provinciaal beleid is het voorkomen van verkeersonveiligheid. D66 Brabant adviseert daarom Gedeputeerde Staten het oor te luisteren te leggen bij de collega’s uit de provincie Gelderland, die onlangs een verkeersbesluit namen voor het alsnog toelaten van de speed-pedelec op fietspaden binnen de bebouwde kom in een groot aantal gemeenten waar een provinciale weg doorheen loopt. Hiertoe wordt in de Brabantse Statenvergadering van vrijdag 7 juli een motie ingediend op initiatief van Statenleden Arend Meijer en Ine Meeuwis van D66 en Ankie de Hoon van het CDA.

Edit – De motie is met een ruime meerderheid aangenomen door de vergadering.