Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 juni 2021

Concept begroting Havenschap Moerdijk – Anne-Marie Spierings

Voorzitter,

De inhoud van de conceptbegroting van het Havenschap Moerdijk is helder. D66 heeft vooral vragen bij wat er NIET in de begroting staat. Laat me dat even kort uiteen zetten.

Het Havenschap is de aandeelhouder van het Havenbedrijf Moerdijk. De taak van het havenschap is het bedrijfsmatig verrichten van werkzaamheden met betrekking tot het aandeelhouderschap van het Havenbedrijf, inclusief alle handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden.

Een maatschappelijk betrokken aandeelhouder – we mogen toch veronderstellen dat de provincie dat is – kijkt niet enkel naar zijn eigen financieel rendement. Deze aandeelhouder zou zich ook moeten uitspreken over de beloning van de directie, over de belangen van andere stakeholders zoals de mensen die in de omgeving wonen, over de ambities van het Havenbedrijf op het gebied van klimaat, milieu en duurzaamheid én de vraag of deze ambities gerealiseerd worden, over arbeidsomstandigheden, over inclusiviteit, etc. etc..

Maar alles met betrekking tot het uitoefenen van invloed door het Havenschap op het maatschappelijk verantwoord ondernemen van het Havenbedrijf ontbreekt in de begroting én in het jaarverslag.

Voorzitter,

D66 heeft dus de wens dat in de begroting van het Havenschap Moerdijk óók aandacht wordt besteed aan manier waarop de aandeelhoudersrol wordt ingevuld waar het gaat om de aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We kunnen hiertoe een amendement indienen. Maar als het college ons kan toezeggen deze wens over te brengen aan het Havenschap, dan nemen we daar ook genoegen mee.