Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 juni 2017

Commissaris van de Koning blij met vragen van D66 over fouten op stembureau Den Bosch

Terugkijkend is D66 Noord-Brabant tevreden over een nieuw instrument voor PS-leden: het  rondvraagmoment op Statendagen. Bij dit rondvraagmoment is het voor Statenleden mogelijk om vragen te stellen aan een gedeputeerde.

Ine Meeuwis maakte op 23 juni van de eerste gelegenheid gebruik om aan de commissaris van de Koning, in zijn rol als voorzitter van het college, vragen te stellen over het effect van de fouten in Den Bosch bij het doorgeven van het aantal stemmen bij de afgelopen landelijke verkiezingen: bijna 9000 stemmen uit Brabant werden niet meegenomen in de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in maart door storingen, tijdsdruk en een fout van een medewerker van het hoofdstembureau in Den Bosch.

De bijna 9000 gemiste stemmen uit Brabant hebben kennelijk geen invloed gehad op de landelijke TK-uitslag. (Was hetzelfde gebeurd bij Provinciale Statenverkiezingen, dan was datzelfde aantal wel degelijk van invloed geweest op de uitslag.)

Ine benadrukte namens de D66-fractie dat de gemaakte fouten niet goed zijn voor de democratie en het vertrouwen van Brabanders in de politiek. Waar aan de ene kant, bijvoorbeeld via de provinciale werkgroep Opkomst Verkiezingen, getracht wordt meer burgers naar de stembus te krijgen, dreigen we aan de andere kant burgers te verliezen door hun stemmen niet mee te tellen. Dus wat kan er vanuit de provincie gedaan worden om herhaling in de toekomst te voorkomen?

De commissaris bedankte Ine expliciet voor haar vragen. Hij onderschreef het beeld dat Ine schetste dat de gemaakte fouten niet goed zijn voor het vertrouwen van Brabanders in de politiek. Hij gaf aan dat hij geen enkele formele rol heeft bij Tweede Kamer-verkiezingen, maar zegde toe om in aanloop naar de volgende Provinciale Staten-verkiezingen extra zorg te gaan besteden aan het aanstellen van competente mensen op de hoofdstembureau’s. Bij Provinciale Staten-verkiezingen is er namelijk wel een (kleine) rol weggelegd voor de commissaris van de Koning.