Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 februari 2020

Ontwikkelingen coalitie Brabant

Wij als D66 Statenfractie hebben zojuist vernomen dat de VVD ervoor kiest om in de verdere gesprekken voor een coalitie het CDA en Forum voor Democratie uit te nodigen.

“Onbegrijpelijk. Dit is voor Brabant een onverstandig besluit. Het is een ruk naar rechts waar we ons grote zorgen over maken,” aldus fractievoorzitter Arend Meijer.

Het past bij ons als partij om met een inhoudelijke reactie af te wachten tot er een akkoord komt. In de tussentijd blijft onze fractie zich inzetten voor de waarden waar D66 voor staat. Onze grondrechten, klimaat en duurzaamheid en een gezonde provincie voor álle Brabanders.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings maakt zich grote zorgen over de voortgang van de ingezette transities. Dit met name op de portefeuilles Energie, Landbouw en Cultuur. Nu dreigt er stilstand als gevolg van de te vormen coalitie. Deze is met name voor onze maatschappelijke partners, andere overheden en dus ook de Brabanders erg zorgwekkend.