Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 maart 2021

Bomenkap langs de N65: onduidelijk en onnodig

4 maart is de gemeenteraad van Vught bijgepraat over onder andere de N65. De verdeling van de bevoegdheden in het project N65 ligt ingewikkeld. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bestemmingsplan. De provincie voor de aanbesteding en uitvoering. D66 is het op zich eens met de verbetering van de N65. De details van het plan lijken echter minder fraai. D66 maakt zich grote zorgen over de gezondheid en de omgevingskwaliteit rondom de N65.

Vandaag hebben we vragen gesteld over de historische bomenstructuur. Bij het ontwerp voor de N65 zou zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de aanwezige bomen en zou instandhouding ervan nagestreefd worden. En dat bomen die niet behouden kunnen blijven, in eerste instantie worden herplant in het gebied. D66 vind het verbazingwekkend dat er alsnog 126 bomen uit de historische bomenstructuur weg moeten, waarvan circa 50 in Vught. We vroegen de provincie:

  • Klopt het dat de provincie in het definitief ontwerp heeft besloten dat er zo veel bomen gekapt moeten worden? Zo nee, door wie en waarom is dan besloten dat deze bomen gekapt moeten worden?
  • Hoe breed zijn de rijstroken, en de uitwijkstroken in het Definitief Ontwerp? En kunnen die misschien niet wat smaller? Want hoe breder de rijstroken, des te meer bomen er weg moeten!

De bomen blijken niet weg te moeten vanwege de aanpassing van de N65, maar vanuit verkeersveiligheid. Het extra geld voor verkeersveiligheid van de VVD-minister Van Nieuwenhuizen wordt dus ingezet om bomen te kappen. De gedeputeerde wist echter niet hoeveel verkeersongevallen er zijn geweest met bomen in de middenberm. Hij vroeg zich af of deze cijfers er eigenlijk wel zijn en zou het gaan navragen. Daarmee blijft het nog onduidelijk of het echt nodig is om deze bomen te verwijderen.

Ook wist de gedeputeerde niet hoe breed de rijstroken worden. Er blijft dus nog onduidelijk of er een mogelijkheid is om voor iets smallere rijstroken te kiezen en zo ruimte te creëren voor vangrails én de bomen te behouden.

En als de bomen toch weg moeten, dan is niet duidelijk geworden of de bomen verplaatst kunnen worden of niet.

Voor D66 wordt de puzzel alleen maar groter. De gemeente maakt het bestemmingsplan, het rijk maakt het ontwerp voor de weg en de provincie doet de aanbesteding van de uitvoering. Waar moeten bewoners terecht met hun zorgen over de bomen, maar bijvoorbeeld ook over de rijsnelheid? Dit vraagt om een flinke set vervolgvragen om zo veel mogelijk helderheid te krijgen.