Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 17 februari 2018

Bijzondere B66. Hans van Mierlo, een Nederlandse revolutionair?

Wij nodigen u van harte uit voor een bijzondere B66 met Hubert Smeets en Alexander Pechtold.

B66?
B66 met de B van Breda is een inhoudelijke themaborrel. Deze editie staat in het teken van de founding father van D66: Hans van Mierlo.

Historicus en journalist Hubert Smeets werkt momenteel aan de biografie over Van Mierlo. Wij zijn trots en vereerd dat we een eerste inkijkje krijgen in de biografie. Speciaal voor Breda, de stad waar Van Mierlo is geboren en getogen, vertelt Smeets over zijn eerste bevindingen.
Alexander Pechtold geeft als eerste een reactie op de lezing van Hubert Smeets. Pechtold deelt ook eigen herinneringen aan Van Mierlo.

Hans van Mierlo – Een Nederlandse revolutionair?

Hans van Mierlo leidde de partij bijna twee decennia en domineerde D66 ruim veertig jaar. Zijn invloed reikte echter ver buiten D66. Van Mierlo appelleerde aan veel grotere groepen dan alleen zijn eigen (potentiële) kiezers. Van Mierlo was de stem van die burgers, die zich na de wederopbouw buiten de geijkte verzuilde paden wilden begeven en het bestaande politieke systeem als knellend en ondemocratisch ervaarden.

Van Mierlo zei ooit: ‘we moeten revolutie maken voordat ze uitbreekt’. Wat bedoelde hij daarmee? Van Mierlo wilde het politieke bestel laten ‘ontploffen’. Was hij zodoende een voorloper van anti-systeempolitici van later?

Van Mierlo was ook de man die een belangrijke rol speelde bij de totstandkoming van het enige kabinet-Den Uyl (1973-1977) en het eerste van de twee paarse kabinetten-Kok (1994-2002). Heeft hij aldus het Nederlandse politieke landschap herschapen?

Door wie?
Hubert Smeets (1956) is historicus. Hij werkt sinds 2016 aan een biografie van Hans van Mierlo (1931-2010). Van 1980 tot 2016 werkte hij met een onderbreking van vijf jaar als redacteur bij NRC Handelsblad. Hij was onder meer politiek verslaggever in Den Haag, correspondent in de Sovjet-Unie, adjunct-hoofdredacteur en chef van de Boekenbijlage. Van 2003 tot 2008 was Smeets hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer. Sinds 2016 is hij parttime coördinator van het digitale kennisplatform RaamopRusland.
Alexander Pechtold (1965) is sinds 2006 partijleider van D66.

Waar & wanneer?
Woensdag 28 februari om 19.30 uur in Oncle Jean, Ginnekenweg 338 te Breda.

Programma?
19.30 uur Inloop
20.00 uur Lezing Hubert Smeets over Hans van Mierlo
20.45 uur Alexander Pechtold over de lezing en zijn herinneringen aan Van Mierlo
21.15 uur Vragen & discussie
22.00 uur Borrel

Voor wie?
B66 is voor iedereen toegankelijk. Voor leden en voor niet-leden van D66.
Graag tot 28 februari!